Om oss

Norrköping

Lundbergs i Norrköping

I Norrköping ligger Lundbergs huvudkontor. Det är även här vi har vårt största bestånd av lägenheter och lokaler.

Vi har bland annat lägenheter i Gamla staden, Nordantill, Östantill och Ektorp. Utöver det förvaltar vi ett stort antal butiksytor och kontor, där bland annat Spiralen, Linden, Lyckan, Vrinnevi Park och de centralt belägna City Office-fastigheterna ingår.

Stäng