Vi är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige med centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. Våra fastigheter finns i Arvika, Eskilstuna, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Norrköping, Stockholm, Södertälje och Örebro. Att hyra ut lägenheter och lokaler är en sak. Att få riktigt nöjda hyresgäster är en annan.

Välkommen till Lundbergs du också!