Våra fastigheter i Arvika

Bagaren 2

 •  Centrum
 •  Bostads/kontors/butiksfastigh.

Östra Torggatan 2

Filaren 9

 •  Styckåsen
 •  Bostadsfastighet

Jacobsgatan 8 A-B

Fogden 2

 •  Centrum
 •  Bostadsfastighet

Kyrkogatan 33

Fogden 8

 •  Centrum
 •  Bostadsfastighet

Magasingatan 6

Hammaren 5

 •  Styckåsen
 •  Bostadsfastighet

Parkgatan 13

Hammaren 6

 •  Styckåsen
 •  Bostadsfastighet

Parkgatan 17

Juvelen 8

 •  Centrum
 •  Bostads/butiksfastighet

Storgatan 30

Långdansen 6

 •  Haga
 •  Bostadsfastighet

Hagagatan 4 A-B

Skepparen 9

 •  Centrum
 •  Bostadsfastighet

Kyrkogatan 14 A-C

Vakten 9

 •  Centrum
 •  Bostadsfastighet

Kyrkogatan 22