Våra fastigheter i Arvika

Bagaren 2

 •  Centrum
 •  Bostads/kontors/butiksfastigh.

Östra Torggatan 2

Filaren 9

 •  Styckåsen
 •  Bostadsfastighet

Jakobsgatan 6-8

Fogden 2

 •  Centrum
 •  Bostadsfastighet

Kyrkogatan 33

Fogden 8

 •  Centrum
 •  Bostadsfastighet

Magasinsgatan 6

Hammaren 5

 •  Styckåsen
 •  Bostadsfastighet

Parkgatan 13-15

Hammaren 6

 •  Styckåsen
 •  Bostadsfastighet

Parkgatan 17-19

Juvelen 8

 •  Centrum
 •  Bostads/butiksfastighet

Storgatan 30

Långdansen 6

 •  Haga
 •  Bostadsfastighet

Västra Kyrkogatan 52-54

Skepparen 9

 •  Centrum
 •  Bostadsfastighet

Kyrkogatan 14-16

Vakten 9

 •  Centrum
 •  Bostadsfastighet

Kyrkogatan 22