Flytta, byta, hyra ut i 2:a hand

Ska du flytta? Behöver du större eller mindre lägenhet? Eller vill du hyra ut i andra hand? Kontakta oss alltid i god tid när det gäller sådana frågor. 

Att flytta 

Kontakta gärna oss. Kanske har vi någon annan lägenhet att erbjuda dig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader från den månad vi fått in din skriftliga uppsägning. Tänk på att göra adressändring i god tid samt flyttanmälan till Skatteverket så de har din korrekta folkbokföringsadress. Flyttanmälan hos Skatteverket gör du här.
Lägenheten ska städas noga innan du flyttar ut, läs mer om hur du går tillväga under flyttstädning

Hyra ut i andra hand

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har särskilda skäl. Det är viktigt att du kontaktar oss och får ett godkännande först.

Byta lägenhet

Om du vill byta lägenhet med någon, behöver du tillstånd av oss. Kontakta oss i god tid, så gör vi vad vi kan för att lösa det.

Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss med frågor som rör ditt boende. Kontaktuppgifter hittar du i entrén till ditt hus och här på lundbergs.se under Kontakt.