Att hyra hos oss

Det har stora fördelar att bli hyresgäst hos oss. Du får ett bekvämt boende där du slipper oväntade kostnader eller att vara beroende av bostadsprisernas upp- och nedgångar. Där du med varm hand kan överlåta reparationer, fastighets- och trädgårdsskötsel till hyresvärden. Hos oss hittar du allt från din första etta till paradvåningar och radhus. Och du kan lugnt luta dig tillbaka och låta andra göra jobbet.
Välkommen till Lundbergs Fastigheter du också!

Det här är vår uthyrningspolicy

De som söker bostad i fastigheter förvaltade av Fastighets AB L E Lundberg ska behandlas lika och inte diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.
 Vår målsättning är att alla våra fastigheter ska vara rökfria.

För att hyra hos oss krävs att du uppfyller ett antal villkor. Den blivande hyresgästen ska:

  • ha fyllt 18 år vid avtalets tecknande,
  • över tiden klara av att betala aktuell hyra,
  • ha skött tidigare betalningsåtaganden,
  • ha skött tidigare boenden,
  • ha en hemförsäkring som gäller under hela hyrestiden.