Flytta, byta, hyra ut i 2:a hand

Ska du flytta? Behöver du större eller mindre lägenhet? Eller vill du hyra ut i andra hand? Här hittar du information om vad du behöver tänka på. 

Att flytta 

När du bestämt dig för att flytta behöver du säga upp din lägenhet. Uppsägningen ska ske skriftigt med underskrift av samtliga avtalsparter.

På ditt hyreskontrakt finns en del som avser uppsägning som du kan använda men det går även bra att skriva din uppsägning själv. Följande uppgifter måste finnas med: 

  • namn
  • personnummer
  • adress

Notera även gärna ditt avtalsnummer och ett telefonnummer vi kan nå dig på. 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre kalendermånader från den månad vi fått in din skriftliga uppsägning. Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast den siste i månaden för att nästkommande tre månader ska vara uppsägningstid.

Skicka eller lämna in

Uppsägningen kan du skicka via e-post eller post alternativt lämna till oss på kontoret.

Bekräftelse

Man får alltid en skriftlig bekräftelse på att vi har mottagit uppsägningen.

Flyttanmälan och adressändring

Tänk även på att göra adressändring i god tid samt en flyttanmälan till Skatteverket så de har din korrekta folkbokföringsadress.

Flyttstädning
Lägenheten ska städas noga innan du flyttar ut, läs mer om hur du går tillväga under flyttstädning

Hyra ut i andra hand

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har särskilda skäl. Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid och får ett godkännande först.

Byta lägenhet

Om du vill byta lägenhet med någon, behöver du tillstånd av oss. Kontakta oss i god tid, så gör vi vad vi kan för att lösa det.

Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss med frågor som rör ditt boende. Kontaktuppgifter hittar du här på lundbergs.se under Kontakt.