Rätt hyra

Rätt hyra är ett nytt mer rättvist sätt att räkna ut din hyra. Det bygger på ett system som poängsätter bostadens rum och yta, standard och vilket område lägenheten ligger i. Hyresbostäder, som ägs av kommunen, har redan använt sig av Rätt hyra under några år. Tanken är att Norrköping ska ha en hyressättning som är rättvis för alla hyresgäster. Vi på Lundbergs har tillsammans med Hyresgästföreningen Sydöst enats om poängsättningen för våra fastigheter.

Beräkna rätt hyra

Beräkningen av Rätt hyra utgår från poängsättning av område, lägenhet och något som kallas korrigeringspoäng.

Områdespoäng

Områdespoängen grundas på en överenskommelse med Hyresgästföreningen och är gemensam för alla fastighetsägare. Fastigheterna i Norrköping är indelade i många olika områden. Varje område poängsätts utifrån elva kriterier:

 1. Allmän teknisk standard. Det är till exempel en bedömning av fasaden, yttertaket, trapphuset, värme- och ventilationssystemet.
 2. Allmän kommersiell service. Det görs en beräkning av fastighetens närhet till stadens kommersiella och kulturella centrum.
 3. Livsmedelsaffär. Om fastigheten ligger nära en livsmedelsbutik ökar dina poäng. Butikens utbud ingår också i beräkningen.
 4. Avstånd till centrum. Lägenheter i centrala Norrköping får högre poäng än de som ligger längre bort från Norrköpings centrum.
 5. Kollektivtrafik. Beräkningen utgår från hur nära din bostad ligger busshållplats/spårvagnslinje och hur ofta bussen/ spårvagnen går. Bor du nära järnvägsstationen påverkas också poängen.
 6. Förskola, låg- och mellanstadieskola. Värderingen tar hänsyn till om det finns förskola och skola i närområdet.
 7. Apotek och vårdcentral. Bor du nära en vårdcentral och/ eller ett apotek så ger det poäng.
 8. Natur, park och hav. Miljön som omger ett område påverkar värderingen.
 9. Lek- och fritidsmiljö. Gårdens utformning och miljö värderas.
 10. Arkitektur. Det görs en bedömning av hur byggnaderna upplevs.
 11. Attraktionsvärde. Attityden till ett område och efterfrågan på bostäder inverkar på värderingen.

 

Lägenhetspoäng

Lägenhetspoäng anges längst till höger i din lägenhetsdeklaration. Det står ”norm” om standarden är normal jämfört med alla andra lägenheter i Rätt hyra-systemet. Plus eller minus används om standarden är högre eller lägre än genomsnittet. Lägenheten värderas utifrån tre kriterier.

 • Storlek. Antal rum och lägenhetsyta beräknas och poängsätts. Lägenhetsytan avrundas uppåt eller nedåt enligt gällande avrundningsregler.
 • Kökstyp. Om du har kök, kokvrå eller pentry inverkar på dina poäng.
 • Halvrum. En del lägenheter har halvrum, ett rum som är mindre än tio kvadratmeter eller ett kök med en mindre matplats. Halvrummet påverkar också värderingen.

 

Korrigeringspoäng

Korrigeringspoängen utgår från ett normalvärde för alla lägenheter som finns med i Rätt hyra. Lägre standard ger minuspoäng och högre standard ger pluspoäng.
Sådant som kan påverka beräkningen är typ av spis, kyl och frys, om det finns diskmaskin eller tvättmaskin, öppen spis eller kakelugn, balkong eller uteplats, vilket material det är på golven och om det är kaklade väggar i badrummet.

Andra saker som värderas är lägenhetens planlösning, om det finns genomgångsrum (ett sovrum som måste passeras för att komma till ett annat rum), gästtoalett och hur ljusinsläppet är. Tillgång till tvättmaskin och torkmöjligheter, förråd, cykelrum, garage och parkeringsplatser samt bastu tas också med i beräkningen.

Om det finns bredband, kabel-tv och jordfelsbrytare ger det fler poäng. Även bostadens utsikt, insyn, trygghet, lås och sophantering värdesätts. Det kan i vissa fall finnas fler faktorer som höjer bostadens standard.

Illustration kvinna

Dina synpunkter är viktiga

Vi har gjort lägenhetsdeklarationerna efter noggranna inventeringar av våra fastigheter, lägenheter och omgivningarna. Om du anser att något är felaktigt kan du anmäla det till oss genom att returnera din lägenhetsdeklaration i svarskuvertet eller maila oss.

Kom ihåg att skriva exakt vad du anser felaktigt med vår bedömning så har vi möjlighet att göra en ny granskning. Uppge ��ven ditt telefonnummer.