Rökfritt

Vi vill att alla ska trivas i våra fastigheter. Därför är vår ambition att alla våra fastigheter ska vara rökfria. Det betyder att rökning i lägenheter, på balkonger och på gårdar inte är tillåten. Det är inte heller tillåtet att röka i gemensamma utrymmen  som trapphus, tvättstugor, förråd eller  liknande. 

Rökfritt innebär att det inte heller är tillåtet med E-cigaretter. 
Vi är dessutom tacksamma om  det inte förekommer någon rökning i direkt anslutning till entréer. 
Förutom att detta stärker brandsäkerheten och underlättar för de med allergier, så är vi övertygade om att det även ökar trivseln och främjar den goda grannsämjan.

Tack på förhand för att du hjälper till att öka trivseln och tryggheten!