Handel

Fastighets AB L E Lundberg köpte fastigheten Ansvaret redan under 60-talet och har sedan dess förvaltat de charmiga fastigheterna.
Den ursprungliga tanken vid restaureringen 2007 var att riva de äldre husen vid Smedjegatan. När sedan den arkeologiska förundersökningen avslutades valde Lundbergs däremot att bevara husens charm och istället inkapsla dem under ett glastak.

Förutom att binda samman Södra Strandgatan med Smedjegatan skapar Destinationen en historisk brygga från gammal till modern handel. Där det under 1700-talet fanns slakthus och hantverkslokaler erbjuds nu ett attraktivt butikskvarter med moderna kontor, jämförbart med många shoppingstråk i större städer.