Handel

För oss är våra handelsfastigheter mycket mer än shopping. Det är en mötesplats, en plattform för intryck, upplevelse och umgänge som attraherar flera sinnen. Vi vill vara en bidragande faktor till citykärnans attraktion och därför är det viktigt för oss att ha ett högt engagemang genom samarbete med andra aktörer samt att aktivt driva utvecklingen av vår handelsplats framåt. Beteendet hos våra besökare förändras ständigt och vi med det. I Linköping äger och förvaltar Lundbergs flertalet fastigheter i citykärnan som rymmer handel. 

Gränden

Från början var fastigheten ett Domusvaruhus, men byggdes om med start 1990 till galleria Gränden. 2009 köpte Lundbergs gallerian som då hette Leo, men när tillträde skedde 2010 återtogs det välkända namnet Gränden. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ungefär 14 000 kvadratmeter, varav butiker
upptar omkring 10 000 av dessa.

Galleria Gränden

 

Gyllen

På andra sidan Lilla Torget, mitt emot galleria Gränden, ligger den fastighet som i folkmun kallas Gyllen. Gyllen var tidigare en galleria, men byggdes om 2008-2009 och är numera en butiksfastighet med 12 butiker i två plan på drygt 5 300 kvadratmeter. Varje butik har egen entré mot antingen Lilla Torget, Repslagaregatan eller Storgatan.

Galleria Gyllen
 
Lundbergs förvaltar även fastigheten Decimalen 16, där Systembolaget, Apoteket, Cervera och Flash finns. På andra sidan Storgatan ligger Lundbergs fastighet Braxen 19 med bl.a. Åhlens, Hemköp, Clas Olsson och Melins Café & Bistro.
Tillsammans skapar de här fastigheterna ett distrikt. Ett distrikt med mål om att stärkas och kännas fyllt av shopping, möten, intryck, fika, dofter och minnen. Ett distrikt med stort fokus på kundupplevelse, mode och citykärna. Vi kallar det lkpg Fashion District.