Våra fastigheter

Blåklockan 24

 •  Innerstaden
 •  Bostadsfastighet/Lokaler

Snickaregatan 13

Bokbindaren 28

 •  Centrum
 •  Kontorsfastighet

Ågatan 7

Bokbindaren 30

 •  Innerstaden
 •  Kontorsfastighet

Ågatan 9

Braxen 19

 •  Innerstaden
 •  Kontors/butiksfastighet

Repslagaregatan 19

Brushanen 8

 •  Vasastaden
 •  Bostadsfastighet/Lokaler

Klostergatan 7A

Decimalen 16

 •  Innerstaden
 •  Butiks/kontorsfastighet

Repslagaregatan 25

Disponenten 2

 •  Innerstaden
 •  Butiks/kontorsfastighet

Drottninggatan 19

Dykaren 17

 •  Centrum
 •  Butiks/kontors/bostadsfastigh.

Storgatan 28

Elitseglaren 1

 •  Södra Ekkällan
 •  

Garnisonsvägen 51A

Flodhästen 17

 •  Gottfridsberg
 •  Bostadsfastighet/Lokaler

Västanågatan 16A