Påkallad förhandling med Hyresästföreningen

2014-12-03 | Karlstad Skriv ut 
Vi har numera påkallat förhandling med Hyresgästföreningen, avseende ändrade årshyror för bostadslägenheter, garage och p-platser från tiden 2015-04-01.
Så snart förhandlingarna slutförts, återkommer vi med ytterligare information. 

Med vänlig hälsning, 
Karlstadkontoret