Lundbergs förvärvar Galleria Leo i Linköping

2009-12-07 | Linköping Skriv ut 
Fastighets AB L E Lundberg har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Disponenten 2 i Linköping.

Fastigheten Disponenten 2 är en handels- och kontorsfastighet och går idag under begreppet Galleria Leo, tidigare Galleria Gränden, och har bästa handels- och kontorsläge i centrala Linköping. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 14 000 kvm, varav butiker cirka 10 000 kvm.

- Linköping är en intressant stad i en spännande region och den här affären ligger helt i linje med vår ambition att utöka vårt fastighetsbestånd i centrala Linköping. Vi arbetar idag med fler spännande projekt i Linköping, både nybyggnation och utveckling av befintliga fastigheter, säger Fastighets AB L E Lundbergs VD, Peter Whass.

- Lundbergs har funnits i Linköping sedan början av 60-talet, vi har vårt huvudkontor i Norrköping och känner starkt för denna region.

Köpeskillingen uppgår till 371,5 Mkr och Lundbergs tillträder fastigheten den 15 januari 2010.

Norrköping den 7 december 2009
Fastighets AB L E Lundberg

Eventuella frågor besvaras av
Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg, telefon 0709 – 21 65 03
Roger Ekström, vice VD Fastighets AB L E Lundberg, telefon 0709 – 21 65 06