Lundbergs förvärvar kontors- och handelsfastighet i centrala Linköping

2012-06-14 | Linköping Skriv ut 
Fastighets AB L E Lundberg har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Decimalen 16 i Linköping. Säljare är Klövern.

Fastigheten har bästa handels- och kontorsläge i centrala Linköping och är granne med Lundbergs detaljhandelsfastigheter Gyllen och Gränden.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 4 700 kvm, varav butiker cirka 1 700 kvm. Största hyresgäst är Systembolaget AB.

- Vi är glada att ytterligare kunna stärka vår närvaro i Linköping. Fastighetens läge, i den kommersiellt mest intressanta delen av Linköpings stadskärna, gör att den passar mycket bra i vår förvaltning, säger Fastighets AB L E Lundbergs VD, Peter Whass.

Förvärvet görs i en bolagsaffär och köpeskillingen uppgår till 134 mnkr för skuldfritt bolag. Lundbergs tillträder fastigheten den 28 juni 2012.

Norrköping den 14 juni 2012
Fastighets AB L E Lundberg

Eventuella frågor besvaras av
Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg, telefon 0709 – 21 65 03
Roger Ekström, vice VD Fastighets AB L E Lundberg, telefon 0709 – 21 65 06

 

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. Med strategiska positioner i flera av Sveriges expansiva kommuner står bolaget väl rustat för en fortsatt god utveckling.
I fastighetsbeståndet ingår 150 hel- och delägda förvaltningsfastigheter fördelade på 15 kommuner i Mellan- och Sydsverige, med tyngdpunkt på storstadsregioner och universitetsstäder. Totalt förvaltar Fastighets AB L E Lundberg cirka 1,2 miljon kvadratmeter. I Linköping har Lundbergs cirka 58 000 kvm i och med denna affär.