Mark i Norrköping har sålts

2015-03-10 | Norrköping Skriv ut 
Fastigheten Skogsflyet 1 i Norrköping har sålts till Svenska Hyreshus.
Försäljningen innebär att Lundbergs inte längre har någon mark kvar i stadsdelen Rambodal.
Svenska Hyreshus kommer att ansöka om en ny detaljplan på minst 8 000 kvm för bostadsändamål.
Idag är Skogsflyet 1 planlagd för 5 700 kvm bostäder och 2 200 kvm handel/lokaler.