Nytt batterilager installerat på Melonen

2018-07-09 | Örebro Skriv ut 
Med hjälp av ett batteri kan vi lagra energi för att använda den vid ett senare tillfälle. Det leder dessutom till en minskad kostnad och ett lägre belastat elnät. I fastigheten Melonen i Örebro har under våren installerats ett batterilager.

En central del i att skapa en hållbar framtid handlar om långsiktiga satsningar inom energieffektivisering. Fastigheters energianvändning står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. För att minska vår verksamhets miljömässiga fotavtryck krävs ett metodiskt arbete med många små förbättringar hela tiden. Vi har medvetet valt att satsa på förnybar el och köper sedan 2016 endast vindkraftsproducerad el.

Nu tar vi nästa steg! Genom batterilager kan vi lagra energi för senare användning. Energiförbrukningen går upp och ner i ett flervåningshus under dygnets timmar. När alla hyresgäster belastar elnätet går det åt extra mycket energi. Genom ett batterilager kan vi fördela energin på ett enklare och bättre sätt och eltopparna minskar. I och med att vi lagrar energi genererar det en minskad förbrukning av elnätet och en effektivare användning av den el vi redan har. En Lundbergsfastighet blir därmed inte en belastningspunkt i elnätet, utan en resurs som erbjuder smart styrning och effektflexibilitet.

Vill du veta mer?
Kontakta vår Miljö- och energiansvarig:
Jimmy Ekström jimmy-(d_)-_ekstrom-(_sm3Remove)-_-(_a)-_lundbergs-(d_)-_se, 0709 - 21 65 40