Påkallad förhandling med Hyresgästföreningen

2014-11-14 | Örebro Skriv ut 
Vi har numera påkallat förhandling med Hyresgästföreningen, avseende ändrade årshyror för bostadslägenheter, garage och p-platser från tiden 2015-04-01.
Så snart förhandlingarna slutförts, återkommer vi med ytterligare information. 

Med vänlig hälsning,
Örebrokontoret