Årets Energipris till Lundbergs

2017-05-12 | Riksnyheter Skriv ut 
Fastighets AB L E Lundberg erhöll under torsdagen Årets Energipris som årligen delas ut av E.ON på Norrköpings Näringslivsgala.

Motiveringen till priset löd;

”Lundbergs har, genom ett metodiskt arbetssätt och viljestarkt ledarskap, tagit en ledande position och uppnått en kraftigt minskad energianvändning. Lundbergs har genom att ta ett helhetsgrepp i energifrågan, inom hela företaget hittat vägen till förändring.”

 - Vi är oerhört stolta över att vårt målmedvetna energiarbete uppmärksammas på detta sätt, säger Roger Ekström, vVD i Fastighets AB L E Lundberg. Vi vill vara en ledande utvecklare av hållbara stadsmiljöer och där är energifrågan av yttersta vikt.

Fastigheters energianvändning står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. För att minska det miljömässiga fotavtrycket krävs ett metodiskt arbete, med små förbättringar hela tiden.

- Det är ett arbete som aldrig blir färdigt, utan sker varje dag och av alla inom företaget, från fastighetsskötarna till styrelserummet, säger Jimmy Ekström, Miljö- och energiansvarig på Lundbergs. Det unika hos oss är inte en enskild åtgärd utan helhetsgreppet. Vi vågar dessutom prova ny teknik och nya innovationer för att sänka vår förbrukning

Eventuella frågor besvaras av
Roger Ekström, vVD, Chef kommunikation och hållbarhet, 0709 – 21 65 06
Jimmy Ekström, Miljö- och energiansvarig, 0709 - 21 65 40

Läs gärna mer på http://grönatråden.lundbergs.se

Foto; Sofia Andersson, M&F Foto

Fastighets AB L E Lundberg är en av Sveriges stora privata fastighetsägare och förvaltar över en miljon kvadratmeter lokaler och bostäder i 10 marknadsområden. Fastighets AB L E Lundberg är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.