Certifieringar

2010-03-16 | Riksnyheter Skriv ut 
Fastighets AB L E Lundberg har av Lloyd’s Register Quality Assurance, LRQA, med följande standarder godkänts för kvalitets-, miljö- och energiledningssystem:

  • ISO 9001:2008 - Kvalitet
  • ISO 14001:2004 - Miljö
  • SS-EN 16001:2009 - Energi
Kvalitets-, miljö- och energiledningssystemet är tillämpart på fastighetsförvaltning, markexploatering, projekt- och projektledning.

- Jag är stolt över att vi som ett av landets första fastighetsbolag certifierat vårt verksamhetsledningssystem inom kvalitet, miljö- och energi, säger Fastighets AB L E Lundbergs VD Peter Whass. Detta är en viktig fråga för oss såväl internt som gentemot nuvarande och framtida hyresgäster.

Norrköping den 16 mars 2010
Fastighets AB L E Lundberg

Eventuella frågor besvaras av:
Peter Whass, VD och Kvalitetschef, Fastighets AB L E Lundberg,
0709-21 65 03
Lennart Olsson, Energi- och miljöansvarig, Fastighets AB L E Lundberg,
0709-21 65 92