Christian Claesson tar plats i Lundbergs ledningsgrupp

2015-06-25 | Riksnyheter Skriv ut 

Christian Claesson tillträdde under våren 2015 den nyinrättade befattningen Affärsområdeschef Handel hos Fastighets AB L E Lundberg. Nu tar Christian även plats i bolagets ledningsgrupp.

 - Detaljhandeln utvecklas ständigt och som stora fastighetsägare inom bland annat handel är det viktigt att vi har ett stort fokus på de frågor som berör handelns utveckling i allmänhet och i stadskärnorna i synnerhet, säger Peter Whass, VD i Fastighets AB L E Lundberg. Att Christian nu sitter i vår ledningsgrupp är ytterligare ett steg i vår ambition att fortsätta utveckla våra fastigheter och därmed kunna erbjuda våra detaljhandelshyresgäster bästa förutsättningar att lyckas.

- Det är givetvis stimulerande att få möjlighet att vara med i bolagets företagsledning, säger Christian Claesson. Det är också en tydlig signal att vi tar utvecklingen av våra handelsytor på största allvar.

Norrköping 2015-06-25
Fastighets AB L E Lundberg

Eventuella frågor besvaras av
Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg, 0709 - 21 65 03
Christian Claesson, Affärsområdeschef Handel, Fastighets AB L E Lundberg, 0709 - 21 66 14