Fastighets AB L E Lundberg säljer två fastigheter i Södertälje

2018-09-14 | Riksnyheter Skriv ut 
Norrköping 7 september 2018. Avtal har tecknats med D. Carnegie & Co. AB om försäljning av två förvaltningsfastigheter i Södertälje. Köparen tillträder fastigheterna den 1 oktober 2018.

Fastigheterna, Vinkeln 5 och Tulpanen 1, består av 52 bostäder med tillhörande garage och parkeringsplatser. Köpet genomförs i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 70 mnkr vilket överstiger senast offentliggjord fastighetsvärdering med ca. 15%.

Eventuella frågor besvaras av:
Johan Ladenberg, vVD Fastighets AB L E Lundberg
0709 – 21 65 12