Lundbergs bygger hyresrätter i Linköping

2014-12-09 | Riksnyheter Skriv ut 

Fastighets AB L E Lundberg har av NCC förvärvat fastigheten Elitseglaren 1 med möjlighet till bostadsbyggnation i Södra Ekkällan, Linköping.
Detaljplaneprocessen är påbörjad och planeras vara klar 2015. Lundbergs har för avsikt att bygga cirka 400 lägenheter, samtliga med hyresrätt.

– Vi är glada att ha genomfört denna affär med NCC. Södra Ekkällan är ett mycket attraktivt bostadsområde med närhet till både Linköpings stadskärna och trevliga grönområden, säger Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg. Linköping är en kommun med god utveckling där vi de senaste åren investerat cirka 1 mdkr i centralt belägna kommersiella fastigheter. Vi ser nu fram emot att även bygga attraktiva hyresrätter.

I affären ingår även förvärv av NCC:s andelar i bolag som samägs med Lundbergs med markinnehav om totalt cirka 100 hektar i Norrköping, Karlstad och Strängnäs.

Underliggande fastighetsvärde för ovanstående affärer uppgår till 70 mnkr.

Norrköping den 9 december 2014
Fastighets AB L E Lundberg

Eventuella frågor besvaras av
Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg, 0709 – 21 65 03
Roger Ekström, vVD Fastighets AB L E Lundberg, 0709 – 21 65 06