Lundbergs Fastigheter förnyar logotypen

2020-02-04 | Riksnyheter Skriv ut 
Fastighets AB L E Lundberg förtydligar sitt varumärke och förnyar logotyp och visuell identitet. Under 2019 har bolaget inlett ett varumärkesarbete för att bli tydligare, mer enhetliga och säkerställa en kundupplevelse som lever upp till kunders och omvärldens förväntningar och behov – där anpassningen till en digital värld är central.

- Vi har ett väldigt omtyckt varumärke som nu går in på sitt 76:e år. Design och kommunikation fungerar precis som fastigheter, det krävs utveckling och underhåll för att möta våra kunders förväntningar, krav och behov. De förändringar vi gör nu gör vi med största respekt för historien samtidigt som vi anpassar oss till nya tider, säger Louise Lindh, VD Lundbergs Fastigheter.

- Genom att ändra vårt varumärkesnamn från det koncerngemensamma Lundbergs till Lundbergs Fastigheter förtydligar och förenklar vi både för oss själva och omvärlden. Den nya logotypen tillsammans med den visuella identiteten ger oss de verktyg vi behöver för att kommunicera i en digital och föränderlig värld. Detta hjälper oss skapa en kundupplevelse som lever upp till, och förhoppningsvis överträffar, både förväntningar och behov, säger Lisa Lundh, marknads- och kommunikationschef på Lundbergs Fastigheter.

Från och med februari påbörjas implementeringen av den nya identiteten som kommer att genomföras stegvis, vilket innebär att den nya och gamla logotypen får samexistera under en period.

- Vi vill genomföra implementeringen på ett smart och hållbart sätt. Det är viktigt för oss att göra så medvetna val som möjligt vad gäller papper och andra material, liksom produktion, transporter, leverantörer och teknik. Att digitalisera så mycket som möjligt av kommunikationen är ett sätt att minska vår klimatpåverkan och belastning på miljön, säger Lisa Lundh.

Den visuella identiteten och logotypen har tagits fram i samarbete med Brand Mission och Consid Communication. Även moderbolaget Lundbergs passar på att uppdatera sin logotyp.

Kontaktperson:

Lisa Lundh, marknads- och kommunikationschef, Lundbergs Fastigheter
Tele: 0709-21 66 73
E-post: lisa.lundh@lundbergs.se