Lundbergs Fastigheter säljer fastigheter i Göteborg

2021-03-11 | Riksnyheter Skriv ut 
Lundbergs Fastigheter avyttrar tre fastigheter i Gårda, Göteborg till Skanska Fastigheter Göteborg AB. Köparen tillträdde fastigheterna den 9 mars 2021.
Försäljningen gäller utvecklingsfastigheterna Gårda 8:2, 8:5 samt 8:6, som tillsammans bildar ett helt kvarter. Befintliga byggnader har idag en yta om cirka 13 000 kvm. Försäljningen genomförs i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 218 mnkr, vilket överstiger gjord fastighetsvärdering per sista december 2020 med cirka 18%.