Lundbergs Fastigheter testar miljösmart tvättlösning med Mimbly

2020-12-03 | Riksnyheter Skriv ut 
Lundbergs Fastigheter har inlett ett pilottest tillsammans med cleantech-bolaget Mimbly. I piloten testas Mimblys ’Mimbox’, en produkt som kan anslutas till kommersiella tvättmaskiner och vars teknik återvinner upp till 70% av vattnet, sparar energi och filtrerar bort mikroplaster. Samarbetet är en del i Lundbergs Fastigheters målmedvetna arbete för att minska företagets klimatavtryck.

-Vi ser stora möjligheter att med Mimblys lösning på ett effektivt sätt göra smarta besparingar vad gäller vatten- och energiförbrukning och samtidigt minska utsläppen av mikroplaster, säger Arvid Nyqvist, Miljö- och Energiansvarig på Lundbergs Fastigheter.

I ett första skede testas lösningen under 3-6 månader i fastigheten Stampen i Göteborg. Fastigheten har 75 lägenheter och testet görs i den gemensamma tvättstugan. Hyresgästerna använder tvättmaskinen precis som vanligt och kan samtidigt ta del av information om de positiva miljöeffekter som installationen bidrar till. I en genomskinlig behållare på Mimboxen samlas de uppfångade mikroplasterna och på en display visas mängden vatten som sparats. Genom en digital plattform kan Lundbergs Fastigheter följa hur stora besparingar som gjorts – såväl miljömässiga som ekonomiska.

-Att som hyresvärd erbjuda service och tjänster som gör det enkelt för våra hyresgäster att leva miljösmart tror vi är viktigt för att möta framtidens behov och förväntningar. Det känns både angeläget och spännande att ingå i det här samarbetet och det är verkligen win-win för alla parter, säger Arvid Nyqvist.

Testet är en del i ett pilotprogram initierat av Mimbly, ett Göteborgsbaserat cleantech-företag som arbetar med att ta fram produkter och tjänster som direkt verkar för att minska onödig vattenkonsumtion. Bolaget kommer ursprungligen från Chalmers entreprenörsskola och blev nyligen beviljade 19 miljoner kronor i bidrag genom EU-acceleratorn EIC och fokuserar nu på att kommersialisera sin ’Mimbox’.

-Det ska bli väldigt spännande att hjälpa bolag som Lundbergs Fastigheter att fortsätta stärka sitt hållbarhetsarbete då vi ser att många hyresgäster efterfrågar nya lösningar för miljön. Det ska bli kul att jobba ihop och vi ser en stor potential tillsammans med Lundbergs Fastigheter som finns på många orter i Sverige och på så vis är en perfekt startpunkt för vår kommersialiseringsfas, säger Robin Griffiths, COO på Mimbly.

Kontaktperson:

Arvid Nyqvist, Miljö- och Energiansvarig, Lundbergs Fastigheter
Tel: 0709-21 66 26
E-post: arvid.nyqvist@lundbergs.se

Robin Griffiths, COO, Mimbly
Tel: 070-291 10 09
E-post: robin@mimbly.se