Lundbergs i samarbete med KTH om bostadsmarknaden

2017-09-26 | Riksnyheter Skriv ut 
Tillsammans med KTH och andra intressenter tar Fastighets AB L E Lundberg nu ett helhetsgrepp på bostadsmarknaden i forskningsprogrammet ”Bostad 2.0”.
Forskningsprogrammet, som sträcker sig över fyra år och inledningsvis har en budget på 16 miljoner kronor, bygger på ett unikt samarbete mellan akademi och bransch. Projektet inleds idag då företrädare för de deltagande företagen/organisationerna samt professorerna Bo Bengtsson och Hans Lind träffas för ett upptaktsmöte. Fokusområden för forskningsprojektet är
  • Värdeskapande stadsbyggande
  • Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
  • Utveckling av hyresrätten som tjänst
  • Jämförelse mellan upplåtelseformer
  • Alternativa redovisningsregler
  • Analys av lokala bostadsmarknader
  • Incitamentsstrukturer på olika lokala byggmarknader
  • Företags- och samhällsekonomiska kalkyler, historiskt och framåt

Den formella projektstarten sker vid årsskiftet 2017/2018.

Förutom Fastighets AB L E Lundberg ingår följande bolag och organisationer i samarbetet: AB Familjebostäder i Stockholm, Einar Mattsson AB, Helsingborgshem AB, HSB Riksförbund, Hyresgästernas Riksförbud, JM AB, MKB Fastighets AB, NCC AB, OBOS Sverige AB, Rikshem AB, SABO, Skanska AB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, Stockholmshem AB, Stockholms Stadshus AB, Svenska Bostäder AB, Sveriges Byggindustrier, Wallenstam AB, Veidekke AB och Willhem AB.