Lundbergs uppmuntrar till rökfritt

2014-01-09 | Riksnyheter Skriv ut 
Fastighets AB L E Lundberg har från och med 1 januari 2014 tagit fram nya hyresavtal för bostadshyresgäster. En klausul om krav på att hyresgästen har hemförsäkring har lagts till och även en klausul som betyder att rökning i lägenheter, på balkonger och på gårdar inte är tillåten.

-         Vi har som mål att göra Lundbergs fastigheter rökfria. Förutom att detta stärker brandsäkerheten och underlättar för de med allergier så är vi övertygade om att det även ökar trivseln och främjar den goda grannsämjan, säger Roger Ekström,vVD, Fastighets AB L E Lundberg. Många rökare går redan idag ut från sina bostäder för att röka och det är vår förhoppning att våra hyresgäster ser positivt på dessa nya klausuler.

 

Befintliga hyresavtal innehåller inte dessa klausuler. De nya hyresavtalen börjar användas från 1 januari 2014.

Norrköping 2014-01-09
Fastighets AB L E Lundberg


Eventuella frågor besvaras av
Roger Ekström, vVD, Fastighets AB L E Lundberg, 0709 – 21 65 06