Lundbergs bygger nytt i centrala Norrköping

2010-03-17 | Riksnyheter Skriv ut 
Fastighets AB L E Lundberg har beslutat bygga en ny kontors- och handelsfastighet i Norrköping city. Fastigheten uppförs på kvarteret Lyckan och kommer att innehålla cirka 10 000 kvadratmeter kontor och cirka 2 500 kvadratmeter butiksytor samt parkering.
Projektering har inletts och byggstart beräknas till september 2009. Fastigheten ska vara inflyttningsklar i början av andra kvartalet 2011. För hela kontorsdelen har ett hyresavtal tecknats med Transportstyrelsen. Avtalet löper på 6 år från inflyttning.

- Vi har tittat på olika alternativ för en fortsatt utveckling av centrala Norrköping och detta är ett viktigt steg. Att Transportstyrelsen väljer att förlägga sin verksamhet i centrala Norrköping är givetvis mycket glädjande. Dels för oss som fastighetsägare, men även för Norrköping City som därmed tillförs cirka 400 arbetsplatser, säger Peter Whass, VD i Fastighets AB L E Lundberg.