Vi växlar upp hållbarhetsarbetet – klimatneutral värdekedja 2030

2021-03-16 | Riksnyheter Skriv ut 
I slutet av 2020 tog Lundbergs Fastigheter ett viktigt och avgörande beslut om att bli klimatneutrala till 2030. Målet omfattar hela värdekedjan, från hyresgäster till leverantörer och medarbetare. Det nya hållbarhetsmålet går hand i hand med företagets övergripande affärsstrategi och är en förutsättning för fortsatt framgång och konkurrenskraft.

- Att vi vågar kliva fram och sätta ett tydligt mål i just den här frågan känns väldigt bra och inspirerande, säger Louise Lindh, VD Lundbergs Fastigheter. Det är en hög målsättning som ställer nya krav på oss, vi behöver ifrågasätta och tänka nytt. Det är även en utmaning som vi inte klarar själva – jag hoppas att vi får med oss både kunder, leverantörer och andra samarbetspartners på resan. Dessutom är jag övertygad om att det här målet kommer hjälpa oss att nå våra övriga mål, inte minst de ekonomiska, avslutar Louise.

Lundbergs Fastigheter har sedan länge haft hållbarhetsfrågorna högt upp på agendan, sedan 2012 har bolaget minskat sina utsläpp av CO2 med hela 45 procent. Under 2020 har bolaget mätt alla utsläpp kopplade till scope 1, 2 och 3, d.v.s. utsläppen i hela värdekedjan. Resultatet ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med att minska bolagets klimatavtryck.  

- Omkring 20% av Sveriges totala koldioxidutsläpp är direkt kopplade till vår bransch. Det måste vi förändra och det måste ske fort, säger Johan Sandborgh, hållbarhetschef Lundbergs Fastigheter. Att vi nu har ett tydligt mål kommer driva på det arbetet. Vi vet vad vi behöver göra, men inte alltid hur. Jag är dock övertygad om att utvecklingen kommer gå i rasande fart och tillsammans med branschen, kunder och övriga samhället kommer vi hitta svaren. 

Läs mer om Klimatneutral värdekedja 2030