Nyproduktion

Genom djupgående partnerskap med de bästa leverantörerna ökar Lundbergs Fastigheter möjlighet att skapa framgång. Vi är en trygg och utvecklingsorienterad beställare och kan därmed vara den mest attraktiva aktören för leverantörer att samverka med. Detta ger oss möjlighet att bygga hållbara och framtidsorienterade fastigheter.

Våra stora projekt ställer krav på genomtänkt planering och smidigt genomförande, inte minst eftersom de ofta ligger centralt i städerna. Nybyggnation sker alltid enligt principerna för certifieringssystemet Miljöbyggnad, där vår målsättning är Guld för kommersiella fastigheter och Silver för bostäder.

Vår avdelning för fastighetsutveckling har stor kunskap och erfarenhet av att driva bygg- och utvecklingsprojekt. De ansvarar för ny- och ombyggnadsprojekt, upphandlingar och uppföljning. I samverkan med kommuner, projektörer och entreprenörer skapar vi nya bostäder, kontor och handelsytor i attraktiva lägen.