I fastigheten Tulpanen 18, på Drottninggatan 53, omvandlar vi just nu det som tidigare var handelsytor till tre moderna kontorslokaler med en total kontorsyta om 1700 kvadratmeter.

Första inflyttning sker våren 2020 och hela projektet beräknas vara klart sommaren 2020.