ROT-renoveringar

2013 påbörjade vi ett omfattande renoveringsarbete i våra fastigheter. Ungefär 200-300 lägenheter på olika platser i landet har redan eller kommer att ROT-renoveras inom den närmaste framtiden.

 

Hur påverkar renoveringen dig?

Det är viktigt att du som hyresgäst förstår varför vi behöver renovera och att du känner dig trygg under renoveringsarbetet. Därför håller vi ett inledande möte där vi informerar om vad som ska göras i fastigheten, när vi kommer att göra det och hur det påverkar dig. Beroende på vilken typ av renovering vi utför stannar du antingen kvar i lägenheten eller blir erbjuden en temporär ersättningsbostad. Om du inte kan bo kvar i lägenheten flyttar vi post och telefon till den tillfälliga bostaden.

Inför vissa förändringar behöver du ge ditt godkännande. Det gäller exempelvis när vi höjer standarden i lägenheten eller gör större förändringar av gemensamma utrymmen. Under informationsmötet kommer vi att berätta mer.

Information i god tid

Några månader innan vi påbörjar renoveringsarbetet sätter vi upp lappar i trapphusen. I de flesta fall gör vi även en förbesiktning av varje lägenhet. Givetvis kan du passa på att ställa frågor redan då. 

 

Entreprenörer

De entreprenörer som utför renoveringen väljer vi utifrån tidigare erfarenheter av liknande arbeten. Det är viktigt att de följer tidsplanen och att arbetet håller rätt kvalitet. Det är lika viktigt att de uppträder på ett bra sätt inför dig som hyresgäst. Därför håller vi även möten med dem där vi bland annat diskuterar projektets bakgrund och vilka förväntningar vi har på deras relation med dig.

Uppföljning och utvärdering

Efter renoveringen utvärderar entreprenörerna, vår egen personal och du som hyresgäst arbetet. Utvärderingen är viktig för att vi ska kunna utveckla våra processer och göra nästa renovering ännu bättre.

Har du frågor?

Självklart finns vi tillgängliga under hela renoveringstiden för att svara på frågor eller reda ut eventuella problem. Information om pågående och planerade ROT-renoveringar finns under respektive ort på denna webbplats.