Ansvaret, Jönköping

Under 2008-2009 uppförde vi ett nytt kontors- och handelshus i kvarteret Ansvaret, som ligger mellan Smedjegatan och Södra Strandgatan i centrala Jönköping.

Fastigheten innehåller 7 200 kvadratmeter kontors- och butikslokaler. Bland hyresgästerna märks KPMG och SEB. Butiksytorna ligger utmed köpstråket Destinationen (tidigare Passagen) och erbjuder bland annat inredning och kläder.

Innan omvandlingen var en del av kvarteret obebyggd och fungerade som parkeringsplats. Den övriga delen bestod av förfallna hus. Den gamla bebyggelsen i kvarteret är bevarad, renoverad och integrerad med den nya byggnaden. Byggnaden utmed Smedjegatan uppfördes ursprungligen 1772, och innehåller efter restaureringen kontor.

Fastigheten innehåller fem våningar ovan jord samt ett garageplan med parkeringsplatser och teknikutrymmen. Byggnaden ansluter till intilliggande byggnader, som bland annat består av John Bauer hotell.

Historisk mark

Den arkeologiska utgrävningen som föregick byggnationen visar att husen i kvarteret tidigare ägdes av personer med titlar som snickareålderman, grosshandlare och garvare. Exempelvis ritades Göteborgs pampiga synagoga och S:t Johanneskyrka av byggmästare August Krüger, som bodde i kvarteret Ansvaret i mitten av 1800-talet.

Fastighets AB L E Lundberg köpte fastigheten redan under 60-talet. Den ursprungliga tanken var att riva de äldre husen vid Smedjegatan. När sedan den arkeologiska förundersökningen avslutades valde Lundbergs istället att bevara husens charm och tidstypiska detaljer, och istället inkapsla dem under ett glastak.

Klimatsmart kontor

Vi lägger särskild vikt vid att skapa ett miljövänliga byggnader med:

  • Hög energieffektivitet
  • Fönster med goda energivärden
  • Ventilationssystem med återvinning
  • God inomhusmiljö
  • Användande av miljövänliga byggmaterial och kemikalier

 

Fastighetsinformation

 

Kontorsyta 3 135 kvadratmeter 
Butiksyta 1 258 kvadratmeter 
Garage 38 platser 
Övrigt 3 hissar, takterass, utsikt över Munksjön, energieffektiva fönsterytor