Braxen 19, Linköping

Kvarteret Braxen ligger mitt i centrala Linköping mellan Ågatan och Storgatan. Fastigheten byggdes av Lundbergs på 60-talet och innehåller idag kontor och detaljhandel med Åhléns, Hemköp och Clas Ohlson. Under senare år har grannfastigheten på Repslagaregatan köpts in och detaljplanen ändrats i syfte att förädla och modernisera kvarteret.


Korsningen Storgatan och Snickaregatan med den nya, utflyttade fasaden.

 

Idén har varit att behålla den ursprungliga arkitekturen samtidigt som byggnaden ges ett mer modernt uttryck genom bland annat nya fasader. Mot både Storgatan och Ågatan har den befintliga fasaden att ersatts med mer transparenta fasader, med stort inslag av glas.

 

Den tidigare öppna innergården mot Ågatan har byggts igen och nya handelslokaler har på så sätt skapats i markplan. Ovan handelslokalerna har de tidigare parkeringsplatserna kompletterats och utökats. Mot Ågatan, rakt över gatan från  kontorshuset Bokbindaren, har två nya kontorsplan byggts.  

Även mot Storgatan har den befintliga byggnaden kompletterats med ytterligare kontorsutrymmen i två plan.  

I hörnet Storgatan och Repslagaregatan har huvudentrén till handelslokalerna tydligare accentuerats. Fastighetens hörn i Storgatan och Snickaregatan har omdanats med en utflyttad fasad i markplan och med ett formspråk som löper vidare upp på de tillkommande kontorsvåningarna.

Byggnationen påbörjades i maj 2013 och pågick fram till sommaren 2015.

 


Det välkända Åhlénshuset i ny tappning, sommaren 2015.


Klimatsmarta kontor

Vårt mål är att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad och för att uppnå detta lägger vi särskild vikt vid:

  • Hög energieffektivitet
  • Fönster med goda energivärden
  • Ventilationssystem med återvinning
  • Ventilation som styrs efter person- och värmebelastning
  • Utvändiga solskydd, styrs automatiskt
  • Lufttät fasad och välisolerade tak
  • Belysning styrs via närvarosensorer
  • Energieffektiva ljuskällor
  • God inomhusmiljö
  • Användande av miljövänliga byggmaterial och kemikalier

 

Här kan du läsa mer om vad certifieringen Miljöbyggnad innebär.

 

Fastighetsinformation

Totalarea 13 600 kvadratmeter bruttototalarea
Lokalarea cirka 6 700 kvadratmeter
Kontorsyta cirka 4 500 kvadratmeter
Entreprenör PEAB
Arkitekt White Arkitektur

Kontakt

 

Intresserad att hyra?

Om du är intresserad av att hyra butiks- eller kontorslokaler, kontakta
Daniel Andersson, Chef Linköping.
011-21 65 73, 0709-21 65 73
daniel-(d_)-_andersson-(_sm3Remove)-_-(_a)-_lundbergs-(d_)-_se

Intresserad av projektet?

Om du är intresserad av projektet, kontakta
projektledare Mattias Markström
011-21 65 64, 0709-21 65 64
mattias-(d_)-_markstrom-(_sm3Remove)-_-(_a)-_lundbergs-(d_)-_se