Tulpanen 18, Norrköping

Nya Tulpanen 18 – i korsningen Hantverkaregatan / Olai Kyrkogata – är del i vår fortsatta satsning där Norrköping city växer österut. Den nya fastigheten ligger intill de nybyggda kvarteren Lyckan och Spinnrocken.


Nya butiks- och kontorslokaler i centrala Norrköping för bland annat Systembolaget.


Den befintliga byggnaden i kvarteret Tulpanen 18 uppfördes redan 1974. I folkmun är huset känt som Apotekshuset, eftersom Apoteket var den första hyresgästen i huset. De stannade där fram till 2012 då de flyttade till lokaler tvärs över gatan.

 

Glasytor och tegel

Ledorden för Nya Tulpanen 18 är attityd och transparens. Några detaljer kring öppenheten är de stora fönstren i markplan och glastaket – som även är synligt från kontorsentrén på nedre plan. Samtidigt passar byggnaden in med höjden på det intilliggande Linden Köpcentrum och det brunaktiga tegel som kännetecknar Norrköpings innerstad.

I markplan finns, förutom Systembolaget, några butiksytor och Lundbergs BoButik. Det övre planet består av kontor.

Miljöcertifierat kontorshus

Fastigheten är preliminärt certifierat enligt standarden Miljöbyggnad och nådde det högsta betyget - GULD. Miljöcertifieringen innebär höga krav på bland annat energianvändning, luftkvalitet och ljudisolering.

Som alltid lägger vi särskild vikt vid att skapa miljövänliga byggnader med

  • Hög energieffektivitet
  • Fönster med goda energivärden
  • Ventilationssystem med återvinning
  • God inomhusmiljö
  • Användande av miljövänliga byggmaterial och kemikalier

Läs gärna mer om vad certifieringen miljöbyggnad innebär.

Fastighetsinformation

Totalarea  3 300 kvadratmeter
Kontor 1 487 kvadratmeter
Allmänna ytor 
400 kvadratmeter
Arkitekt detaljplan Strategisk Arkitektur 

Projektets preliminära tidplan

Datum Beskrivning
jan-feb 2013 Projektering
mars 2013 
Förfrågningsutskick
maj 2013 Rivningsstart
juli 2013 Produktionsstart
aug 2014 Färdigställande 

Intresserad?

Om du är intresserad av att hyra butiks- eller kontorslokaler, kontakta Christer Saletti, Chef kommersiella lokaler, Norrköping. 011–21 65 69, 0709–21 65 69 eller christer.saletti@lundbergs.se 

Om du är intresserad av projektet, kontakta projektledare Jonas Thyrsson, 011-21 65 57, 0709-21 65 57 eller jonas.thyrsson@lundbergs.se