Tulpanen 2, Norrköping

Vi har byggt ett nytt kontors- och handelshus på Drottninggatan 53, vilket gav köpcentrumet Spiralen en ny entré och ytterligare butiksytor. 


Centralt läge i Norrköping: Nya butikslokaler och kontor utmed Drottninggatan.


Tidigare fanns här bland annat butiken Södra Päls. Byggnaden färdigställdes under september 2012, efter ungefär ett års byggtid. Vi anslöt den nybyggda delen mot en bevarad del av den tegelbyggnad som tidige låg där. Därigenom fick vi en ny passage till Spiralens övriga butiker.

Projektet ger avtryck i stadsbilden med fasader klädda i Ekebergsmarmor och energieffektiva glas.


I tegelbyggnaden, uppförd under slutet av 1800-talet och som har bevarats och delvis restaurerats, låg ursprungligen delar av storindustrin Lithografen. De tryckte spelkort, etiketter och blanketter. Byggnaden är klassad som en byggnad med stort kulturhistoriskt värde.

 

Moderna kontor och butikslokaler mitt i city

Med läget mitt i centrala Norrköping har du nära till kollektivtrafik, ca 2000 parkeringsplatser, ca 150 butiker, restauranger, friskvård och all annan typ av service.

Kontorsplanen har en kärna bestående av pentry och WC. Tack vare byggnadens generösa glasytor är lokalerna väldigt ljusa. De tre kontorsplanen inrymmer ca 220 kvadratmeter yta per våning, och tillåter genom sin utformning både landskapsmöblering och cellkontor.

 

Bygget i bilder

Fotografen Sofia Andersson dokumenterade bygget i bilder. Du kan se bilderna på hennes webbsida: www.mffoto.se.

Fastighetsinformation

Totalarea 2 000 kvadratmeter ombyggnad, 2 000 kvadratmeter nybyggnad 
Lokalarea Cirka 1 650 kvadratmeter, varav 650 kvadratmeter kontor i tre plan och 1 000 kvadratmeter butiksyta 
Entreprenör NCC 
Arkitekt Diabas
Övrigt 1 rulltrappa, 2 nya hissar 

 

Kontakt

Om du är intresserad av kontor, kontakta
Fredrik Ljung, förvaltare
011-21 65 66, 0709-21 65 66
fredrik-(d_)-_ljung-(_sm3Remove)-_-(_a)-_lundbergs-(d_)-_se