Sundsta Torg, Karlstad

På Norrstrand i Karlstad planerar vi att bygga 140 toppmoderna och miljöcertifierade hyresrätter för dig som vill bo bra och samtidigt vara klimatsmart. 


Centralt läge i Karlstad: Vi planerar för 140 miljöcertifierade hyresrätter.

Fastigheterna Svarvaren 12 och 14 som tillhör det nya Sundsta Torg på Norrstrand består idag av en grusad yta. Ambitionen är att skapa 140 moderna och ändamålsenliga bostäder som hyresrätter.

Läget utmed Rudsvägen gör att bostäderna har nära till kollektivtrafik, badhus, skolor, grönområden, livsmedelshandel och nära till centrala stadens shoppingutbud.

Under 2014 inleddes Karlstad kommuns arbete med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret som medger byggnation av bostäder. Det är vår förhoppning att denna detaljplan ska antas under 2016, varpå en byggstart preliminärt kan ske under 2017.

Avsikten är att bostäderna ska miljöcertifieras enligt miljömärkningssystemet Miljöbyggnad, vilket innebär höga krav på bl a energianvändning, luftkvalitet och ljudisolering. Dessutom ska de högsta certifieringskraven beträffande val av byggmaterial i produktionen uppfyllas.

Klimatsmart boende

Vi lägger särskild vikt vid att skapa ett miljövänliga byggnader med:

  • Hög energieffektivitet
  • Fönster med goda energivärden
  • Ventilationssystem med återvinning
  • God inomhusmiljö
  • Användande av miljövänliga byggmaterial
  • Individuell mätning av varmvatten, så att du själv kan påverka din månadskostnad

 

Här kan du läsa mer om vad certifieringen miljöbyggnad innebär.

Fastighetsinformation

Totalarea Cirka 16 000 kvadratmeter BTA
Bostäder Cirka 140 lägenheter 
Arkitekt Mondo Arkitekter 

Projektets preliminära tidplan

Datum Beskrivning
2014-2016 Detaljplan 
2017-2019 Byggnation

Intresserad?

Om du är intresserad av projektet, kontakta
Peter Lundgren, Regionchef
054-15 67 55, 0709-21 66 72
peter-(d_)-_lundgren-(_sm3Remove)-_-(_a)-_lundbergs-(d_)-_se