Hyror och ytor

Samtliga diagram redovisas per 2016-12-31

 

Fördelning årshyror per kategori


Fördelning årshyror per region


 

Verkligt värde per marknadsområde


 

Förfallostruktur hyreskontrakt, lokaler


 

Utveckling verkligt värde förvaltningsfastigheter


 

Utveckling nettohyror

 


Total energiförbrukning

(Normalårskorrigerade värden)


Total energiförbrukning

(Normalårskorrigerade värden)