Nyckeltal 2018

 
 Region Stockholm
 Region Väst
 Region Öst
Totalt
Antal fastigheter                        28 46 58 132
Verkligt värde, mnkr 7 171 4 558 9 697
21 427
Antal bostadslägenheter 2 163
1897 2 231 6 291
Bostäder, kvm 162 845 133 345 161 088 457 278
Bostäder hyra per kvm, kr 1 096 1 160 1 224 1 160
Bostäder hyresvärde, mnkr 178 155 197 530
Bostäder vakansgrad hyra, procent 0,7 2,2 1,0 1,3

Kontor och butik, kvm 56 796 89 376 171 320 317 492
Övriga lokaler, kvm 33 623 37 206 99 127 169 956
Kontor/butiker, hyra per kvm 3 620 1 577 2 188 2 272
Övriga lokaler, hyra per kvm 880 586 622 665
Kontor/butiker, hyresvärde, mnkr 206 141 375 721
Övriga lokaler, hyresvärde, mnkr 30 22 62 113
Kontor/butiker, vakansgrad hyra, procent 1,1 4,1 5,5 4,0
Lokaler, antal hyreskontrakt 259 253 728 1 240