Nyckeltal 2016

 
 Region Stockholm
 Region Väst
 Region Öst
Totalt
Antal fastigheter            30 46 60 136
Verkligt värde, mnkr 5 968 4 004 7 904
17 876
Antal bostadslägenheter 2 215
1 877 2 055
6 147
Bostäder, kvm 166 579 133 083 149 080 448 742
Bostäder hyra per kvm, kr 1 042 1 042 1 146 1 077
Bostäder hyresvärde, mnkr 174 139 177 483
Bostäder vakansgrad hyra, procent 0,6 1,3 0,2 0,7

Kontor och butik, kvm 69 169 91 538 171 651 332 358
Övriga lokaler, kvm 39 096 36 202 90 225 165 523
Kontor/butiker, hyra per kvm 2 631 1 521 2 030 2 015
Övriga lokaler, hyra per kvm 784 638 607 655
Kontor/butiker, hyresvärde, mnkr 182 139 348 670
Övriga lokaler, hyresvärde, mnkr 31 23 55 108
Kontor/butiker, vakansgrad hyra, procent 2,1 2,4 5,2 3,7
Lokaler, antal hyreskontrakt 266 256 742 1 264