Nyckeltal 2017

 
 Region Stockholm
 Region Väst
 Region Öst
Totalt
Antal fastigheter            30 46 58 134
Verkligt värde, mnkr 6 318 4 276 8 624
19 218
Antal bostadslägenheter 2 215
1 895 2 055
6 165
Bostäder, kvm 166 579 133 237 149 879 449 695
Bostäder hyra per kvm, kr 1 055 1 133 1 176 1 118
Bostäder hyresvärde, mnkr 176 151 176 503
Bostäder vakansgrad hyra, procent 0,8 1,8 0,3 0,9

Kontor och butik, kvm 57 046 90 145 171 284 318 475
Övriga lokaler, kvm 33 627 36 974 96 306 166 907
Kontor/butiker, hyra per kvm 3 403 1 574 2 081 2 174
Övriga lokaler, hyra per kvm 861 566 582 635
Kontor/butiker, hyresvärde, mnkr 194 142 356 692
Övriga lokaler, hyresvärde, mnkr 29 21 56 106
Kontor/butiker, vakansgrad hyra, procent 2,2 4,0 5,5 4,3
Lokaler, antal hyreskontrakt 263 251 742 1 256