Nyckeltal 2019

 
 Region Stockholm
 Region Väst
 Region Öst
Totalt
Antal fastigheter                        28 46 58 132
Verkligt värde, mnkr 8 069 4 924 10 951 23 945
Antal bostadslägenheter 2 163
1 965 2 605 6 733
Bostäder, m2 162 845 137 263 185 232 485 340
Bostäder hyra per m2, kr 1 138 1 211 1 327 1 231
Bostäder hyresvärde, mnkr 185 166 246 597
Bostäder vakansgrad hyra, %              0,6 1,9 7,6 3,7

Kontor och butik, m2 56 436 86 609 171 469 314 514
Övriga lokaler, m2 33 562 36 671 102 063 172 296
Kontor/butiker, hyra per m2 3 912 1 730 2 311 2 438
Övriga lokaler, hyra per m2 923 656 627 691
Kontor/butiker, hyresvärde, mnkr 221 150 396 767
Övriga lokaler, hyresvärde, mnkr 31 24 64 119
Kontor/butiker, vakansgrad hyra, %              1,7 2,5 4,2 3,2
Lokaler, antal hyreskontrakt 257 247 705 1 209