Företagsledning

Louise Lindh

VD

Född 1979, anställd 2005

Roger Ekström

vVD, Chef Kommunikation och Hållbarhet

Kommunikationsdirektör i L E Lundbergföretagen AB
Född 1961, anställd 2001

Johan Ladenberg

vVD, Chef hyres- och fastighetsadministration

Född 1966, anställd 2005

Camilla Ahlén

Ekonomichef

Född 1971, anställd 2018

Mattias Markström

Chef Projektutveckling

Född 1977, anställd 2012

Elisabet Nisser

HR-chef

Född 1978, anställd 2017

Christian Claesson

Regionchef Öst, Chef Affärsområde Handel

Född 1980, anställd 2015.

Peter Lundgren

Regionchef Väst

Född 1970, anställd 1994

Johan Sandborgh

Regionchef Stockholm

Född 1979, anställd 2009