Företagsledning

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Louise Lindh

VD

Född 1979, anställd 2005

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Johan Ladenberg

vVD, Chef hyres- och fastighetsadministration

Född 1966, anställd 2005

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Camilla Ahlén

Ekonomichef

Född 1971, anställd 2018

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Christian Claesson

Regionchef Öst, Affärsutvecklingschef

Född 1980, anställd 2015.

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Peter Lundgren

Regionchef Väst och Utvecklingsansvarig bostad

Född 1970, anställd 1994

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Lisa Lundh

Marknads- och kommunikationschef

Född 1976, anställd 2018

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Elisabet Nisser

HR-chef

Född 1978, anställd 2017

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Johan Sandborgh

Regionchef Stockholm och Hållbarhetschef

Född 1979, anställd 2009

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Jonas Thyrsson

Chef Fastighetsutveckling

Född 1976, anställd 2010