Hållbarhet

Som hyresvärd, fastighets- och stadsutvecklare har vi stor inverkan på människors vardag och liv. För Lundbergs Fastigheter är hållbar utveckling det som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Hållbarhet – en naturlig del av oss

Långsiktighet och hållbarhet är varandras förutsättningar och därför är hållbarhet en naturlig del av vår verksamhet. Hållbarhetsarbetet baseras på miljömässigt, socialt och ekonomiskt värdeskapande, där alla tre delarna är viktiga för att skapa en helhet och ett framgångsrikt företag. Hög etik och moral ska genomsyra allt arbete.

Avgörande i hållbarhetsarbetet är att ha en långsiktig och nära relation till våra kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och samhälle. Vårt övergripande mål är att vara branschens mest konkurrenskraftiga och utvecklingsorienterade företag, med en kundupplevelse i världsklass. Vår ambition är att bli bäst på allt vi gör. Det gäller naturligtvis även hållbarhet.