Ekonomisk hållbarhet

Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Det är viktigt att värna om såväl naturresurser som människor. Lundbergs Fastigheter står för sunda värderingar och med ekonomisk stabilitet kan vi ta ansvar för vår del av samhällsutvecklingen.

Långsiktig lönsamhet är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna genomföra våra strategier och uppnå våra mål. Lönsamhet är också en förutsättning för hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande. Med en stabil finansiell ställning utgör vi en pålitlig affärspartner för såväl kunder som leverantörer, samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare. För kunderna är det en trygghet att ha en fastighetsägare som är pålitlig och som håller ingångna avtal samt har förmågan att investera i sina fastigheter.

Lundbergs Fastigheter är som fastighetsägare en långsiktig aktör, där värdetillväxt, lönsamhet, låg risk samt finansiell styrka är avgörande. Vi bidrar till stadsutvecklingen i de orter och de områden där företaget verkar. Värdetillväxt och lönsamhet skapas genom att erbjuda bostäder och lokaler med hög kvalité och skapa den bästa kundnöjdheten. Nybyggnadsprojekt och aktivt deltagande i ombyggnationer och utveckling av befintliga fastigheter genererar också värdetillväxt. 

Kvarteret Spinnrocken i Norrköping.