Grönt hyresavtal

Vill du ha en kontinuerlig dialog med din fastighetsägare om hur lokalen du hyr kan bidra till en bättre miljö? Som hyresgäst hos Lundbergs Fastigheter kan ni teckna ett Grönt hyresavtal. Det innebär att vi gemensamt verkar för att minska lokalens miljöbelastning.

 

Grönt hyresavtal är fastighetsbranschens första standardmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens respektive hyresgästens ansvar och vad som är ett gemensamt åtagande. Genom avtalet tydliggörs vilka åtgärder vi kommit överens om. Det kan vara områden som:

  • Energianvändning
  • Inköp av miljömärkt el
  • Avfallshantering
  • Materialval vid ombyggnad
  • Informations- och kunskapsutbyte

Vill du teckna Grönt hyresavtal?

Kontakta din förvaltare för mer information och avtalsförslag.