Hjärnkontoret

Lundbergs och Grey Matters har skapat Hjärnkontoret – en modell för att ge hjärnan de bästa prestationsförutsättningarna och för att främja hälsa och välmående - ett smart kontor helt enkelt.

Arbetsplatsen är inte vad den en gång var. Arbetsgivare har lärt sig att träning och fruktkorgar är bra för personalen, men hur många tar hänsyn till den faktiska arbetsmiljön? Vår omgivning påverkar hälsa, prestation och välmående. Till exempel kan en ljudlig miljö sänka prestationen med upp till 66 procent och påverka sjukskrivningstal. Det kostar pengar.

Grey Matters är ett neurodesign-företag som kombinerar medicinsk forskning med inredning, arkitektur och design för att skapa optimerade miljöer. Lundbergs gör tillsammans med Grey Matters en helhjärtad satsning på utvecklingen av sina kontorslokaler och erbjuder detta unika neurodesign-koncept som tar ett holistiskt grepp kring vårt sätt att arbeta. Det är en långsiktig investering som främjar hälsa, prestation och välmående i grunden, och som blir till gagn för det enskilda företaget liksom för samhället. Vi kallar det Hjärnkontoret – ett smart kontor helt enkelt.

Läs gärna vår broschyr Hjärnkontoret - Ett kontor anpassat för hjärnan

Kontakta ditt lokala Lundbergskontor om du vill veta mer.