Nöjda hyresgäster

Våra kunder ska få rätt förutsättningar att utvecklas och bli lönsamma, i den takt som passar dem bäst. Vi förstår våra kunders verksamhet och är nyfikna på vilka deras nycklar för ökad framgång är. Vi sätter kunden först. Inte ofta, inte ibland, utan alltid.

Vi genomför årligen en hyresgästundersökning bland våra hyresgäster inom bostad och kontor. Detta sker genom AktivBo (Bostad) och NKI Fastighetsbarometern (Kontor).  Detta är de två största mätningarna som görs inom respektive segment. Utan att slå oss för bröstet för mycket så tycker kunderna att vi är Sveriges bästa hyresvärd om vi slår ihop resultaten för både bostad och kontor. Vi är väldigt stolta och glada för det förstås!

Bostad

Våra hyresgästers omdömen är mycket goda och Lundbergs Fastigheter tilldelades i början av 2016 ”Hederskristallen” för en hög och jämn kvalitet i hela bolaget med motiveringen:

"Att behandla sina hyresgäster som viktiga prioriterade kunder är en självklarhet för Fastighets AB L E Lundberg. Man genomför kontinuerligt undersökningar och använder kundernas synpunkter på ett föredömligt sätt i verksamhetsstyrningen. Tack vare en extremt hög och jämn kvalitet i hela beståndet, utmärker man sig årligen som ett av Sveriges bästa bostadsbolag."

 

Undersökningen 2018 visar att hyresgästernas omdömen fortsatt är mycket goda både vad gäller servicen och produkten. Lundbergs Fastigheters serviceindex är i absolut toppklass och vi har under de senaste åren placerat oss bland de tre bästa i Sverige. Serviceindex tas fram genom svar på frågor om kontakten med Lundbergs Fastigheters medarbetare, den service och tjänster som bolaget tillhandahåller såsom tryggt och säkert boende, rent och snyggt samt hantering av serviceanmälningar.

I mars 2018 fick vi ta emot AktivBos och Fastighetsägarna Region GFRs priser Högsta Serviceindex och Största Lyft Produktindex inom bostad. Region GFR innefattar våra orter Arvika, Karlstad, Jönköping och Göteborg.

Kontor

Under sensommaren genomfördes NKI Fastighetsbarometern där våra kontorshyresgäster intervjuades. Det var första gången som vi använt just denna kundnöjdhetsmätning och vårt resultat gladde oss mycket. Vi kom på en tredje plats bland stora bolag och vi siktar såklart på att förbättra vårt resultat ytterligare till undersökningen 2019.