Nöjda hyresgäster

Våra kunder ska få rätt förutsättningar att utvecklas och bli lönsamma, i den takt som passar dem bäst. Vi förstår våra kunders verksamhet och är nyfikna på vilka deras nycklar för ökad framgång är. Vi sätter kunden först. Inte ofta, inte ibland utan alltid.

Vi genomför årligen en hyresgästundersökning bland våra bostadshyresgäster. Detta sker genom AktivBo, vars mätningar omfattar cirka 300 bolag med totalt cirka 900 000 lägenheter.

Våra hyresgästers omdömen är mycket goda och Lundbergs tilldelades i början av 2016 ”Hederskristallen” för en hög och jämn kvalitet i hela bolaget med motiveringen:

"Att behandla sina hyresgäster som viktiga prioriterade kunder är en självklarhet för Fastighets AB L E Lundberg. Man genomför kontinuerligt undersökningar och använder kundernas synpunkter på ett föredömligt sätt i verksamhetsstyrningen. Tack vare en extremt hög och jämn kvalitet i hela beståndet, utmärker man sig årligen som ett av Sveriges bästa bostadsbolag."

 

Undersökningen 2016 visar att hyresgästernas omdömen fortsatt är mycket goda både vad gäller servicen och produkten. Lundbergs serviceindex är i absolut toppklass och vi har under de senaste åren placerat oss bland de tre bästa i Sverige. Serviceindex tas fram genom svar på frågor om kontakten med Lundbergs medarbetare, den service och tjänster som bolaget tillhandahåller såsom tryggt och säkert boende, rent och snyggt samt hantering av serviceanmälningar.

Motsvarande mätning sker vartannat år med lokalhyresgästerna och genomfördes senast 2016. Resultatet av undersökningen visar på positiv utveckling inom både service och produkt. Vi har förbättrat serviceindex från 84 till 87 procent vilket även det placerar oss bland topp tre i Sverige.