Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Lundbergs Fastigheter på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Lundbergs Fastigheters policys har vi inrättat ett whistleblowsystem. Genom detta kan anställda, kunder, leverantörer och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Så lämnar du din anmälan
Du lämnar din anmälan via hemsidan wb.2secure.se , använd företagskoden kse910 för att kunna logga in på vår egen visselblåsarsida.

eller via: 

Postadress: 2Secure, Box 34037, SE100 26 Stockholm
Telefonnummer: 0771-77 99 77.
Vår externa och oberoende aktör i whistleblowingärenden svarar alltid, 24 timmar om dygnet året runt. De talar svenska och engelska.