Jobba hos oss

Som medarbetare på Lundbergs Fastigheter är du vår viktigaste resurs. Hos oss finns möjligheter att påverka och att arbeta i utmanande frågor. Här syns din arbetsinsats och du får chans att visa vad du går för. Varje medarbetares kreativitet tillvaratas och du får möjlighet att tänka nytt, att tänka stort. Här får du chans att ta plats och växa. 

På Lundbergs Fastigheter strävar vi efter att hela tiden förbättra det vi gör. För att förverkliga vår ambition tror vi det krävs att våra medarbetare trivs och inspireras när de är på jobbet. Med hjälp av Great Place to Work kan vi bedöma om vi är på rätt väg.

Great Place to Work bygger på över 30 års studier om medarbetarupplevelser på arbetsplatser och är den mest använda medarbetarundersökningen i världen. Great Place to Work fokuserar på vad som skapar engagemang och driver lönsamhet i en organisation och tillhandahåller en metod som ger en tydlig process för förbättringsarbete. 

Vi är stolta över att sedan 2017 vara certifierade som ett "Great Place to Work". Det innebär att vi enligt Great place to Work är en arbetsplats där medarbetarna litar på sin arbetsgivare, känner stolthet för sitt arbete och trivs tillsammans med sina arbetskamrater. Det är en arbetsplats där företaget når sina organisatoriska mål med medarbetare som gör sitt bästa och arbetar som ett team i en tillitsfull miljö

Men vi lutar oss för den skull inte tillbaka – vi arbetar hela tiden aktivt med handlingsplaner och diskuterar i olika sammanhang hur vi tillsammans kan bli stoltare, mer engagerade, och ha ännu roligare på vår arbetsplats.

 

Kontakt: