Jobba hos oss

Som medarbetare på Lundbergs är du vår viktigaste resurs. Hos oss finns möjligheter att påverka och att arbeta i utmanande frågor. Här syns din arbetsinsats och du får chans att visa vad du går för. Varje medarbetares kreativitet tillvaratas och du får möjlighet att tänka nytt, att tänka stort. Här får du chans att växa, både professionellt och personligt.

Lundbergs: ett ‘’Great Place to Work’’
Vi vill ha engagerade, kompetenta och utvecklingsorienterade människor som arbetar hos oss. För att veta om vi har det och hur vår arbetsplats kan förbättras jobbar vi med Great Place to Work.

Great Place to Work bygger på över 30 års studier om medarbetarupplevelser på arbetsplatser och är idag den mest använda medarbetarundersökningen i världen. Vi utför två typer av studier; medarbetarperspektiv och ledarperspektiv. Ett ’’Great Place to Work’’ är en arbetsplats där medarbetarna litar på de människor man arbetar för, känner stolthet för det de gör samt trivs tillsammans med sina arbetskamrater. Utifrån ledarperspektivet är ett bra ’’Great Place to Work’’ en arbetsplats där företaget når sina organisatoriska mål med medarbetare som gör sitt bästa på sitt arbete och arbetar som ett team i en tillitsfull miljö. Great Place To Works studier ger stöd i att förstå vad som driver engagemang och lönsamhet i organisationen. Den mäter inte bara hur nöjda våra medarbetare är, fokus ligger på hur engagerade våra medarbetare är, vilket vi tror är grunden till hur bra vi som organisation kan utvecklas och lyckas. Så arbetar Lundbergs för att vara ett Great Place to Work 
Vi på Lundbergs vill ha en arbetsplats i världsklass och alltid sträva efter att bli bättre på det vi gör. 
För att kunna förverkliga de målsättningar och ambitioner som vi har satt upp är det av största vikt att organisationen står stark, vilket bara kan uppnås genom engagerade medarbetare som trivs och inspireras på sin arbetsplats. Utmärkta arbetsplatser når sina organisatoriska mål genom att inspirera, informera och lyssna, detta gör att medarbetarna uppskattas och utvecklas. Great Place to Works metod ger en tydlig process för vårt förbättringsarbete, en gedigen medarbetarundersökning med rapporter som är enkla att arbeta med och lätta att förstå. Medarbetarundersökningen identifierar vad medarbetarna tycker om sin arbetsplats, resultaten ges i en utförlig rapport som tydligt visar vad vi som företag lyckas med i medarbetarnas ögon, och vad vi behöver fokusera mer på för att bli ännu bättre.

2017 genomförde vi den första medarbetarenkäten genom ”Great Place to Work” med ett mycket fint resultat. Sedan 2017 är vi också certifierade, vilket innebär att vi lever upp till de höga krav som Great Place To Work ställer på utmärkta organisationer. 2018 års medarbetarundersökning visar att hela 92 procent av våra medarbetare anser att Lundbergs är sammantaget en mycket bra arbetsplats. Om man bara skulle välja ut en fråga från medarbetarundersökningen som tar pulsen på vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss är det denna fråga: ”Allt sammantaget skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats”. Att 92% instämmer i det är fantastiskt. Vi lutar oss dock inte nöjt tillbaka och fortsätter som förut – vi engagerar oss och arbetar aktivt med handlingsplaner och workshops där vi tillsammans diskuterar och utmanar oss i frågor i hur vi tillsammans kan bli stoltare, mer engagerade, och ha ännu roligare på vår arbetsplats. 

 

Kontakt: