Vårt mål

Klimatneutral värdekedja till år 2030

Det som händer i stadskärnorna har påverkan både lokalt och globalt. Vi tar hänsyn till båda aspekterna i vårt hållbarhetsarbete. Dessutom arbetar vi brett – vårt mål att bli klimatneutrala till 2030 omfattar hela värdekedjan från hyresgäster till partners, leverantörer och givetvis våra medarbetare.

 

Hållbarhet

Fokuserat arbete för bättre klimat och trygga stadskärnor

På Lundbergs Fastigheter arbetar vi sedan länge med konkreta handlingsplaner för såväl klimatet som citymiljöerna. Resultaten är tydligt positiva och följs årligen upp i vår hållbarhetsredovisning.

 

Klimatåtgärder som gör skillnad, på riktigt

Solceller på våra hustak, återanvändning av byggmaterial och miljöcertifierade fastigheter är några exempel på hur vi redan ställer om för en grön framtid. Samhällets energiproduktion har stor klimatpåverkan och därför fokuserar vi framgångsrikt på att energieffektivisera våra fastigheter. Vi ligger i framkant i fastighetsbranschen och har minskat utsläppen av CO2 med hela 45% sedan 2012. Det är vi stolta över!

 

Snyggt, tryggt och säkert

Vi är aktiva i flera stadsutvecklingsprojekt som har tryggheten i fokus, till exempel i Norrköping, Linköping, Jönköping och Karlstad. I vårt eget arbete jobbar vi ständigt för att hålla miljöerna kring fastigheterna snygga, trygga och säkra, samtidigt som vi driver utvecklingen av ett city där alla åldrar trivs och vill umgås. Ett hållbart cityliv 24 timmar om dygnet.

 

En trygg grund att stå på

Välskötta bostäder och bostadsområden gör livet lättare för barnfamiljen och skapar förutsättningar för trygg, säker och härlig uppväxt. Att se till helheten, såväl inomhus som utomhus, är självklart för oss när vi utvecklar befintliga områden och planerar nya. Att satsa på barnen är att satsa på framtiden, och en central drivkraft i vårt arbete för ett hållbart cityliv.  

Fem vägar till hållbar utveckling

 1. Människa
  Barn och vuxna som är trygga, mår bra och tror på framtiden. Det vill vi bidra till.
 2. Miljö
  En klimatneutral värdekedja till år 2030. Det är vår övergripande målsättning.
 3. Ekonomi
  Med stabil ekonomi kan man ta långsiktigt ansvar. Så har vi gjort sedan 1944.
 4. Kreativitet
  Vi vill inspirera till stads-kärnor där goda idéer driver utvecklingen framåt.
 5. Tillsammans
  Att förändra stadskärnor är ett lagarbete. Fler kan göra mer, tillsammans. 

Barnen är vår framtid

Utmaningarna finns nu

Vilka tar över efter oss? Barnen förstås. Men hur ger vi dem bästa möjliga förutsättningar att skapa ett gott liv i framtiden? Den här frågan är en viktig del i vårt arbete för social hållbarhet.

Ett aktivt och hälsosamt liv

Stillasittandet bland yngre är ett samhällsproblem där vi vill bidra till lösningar. Dels samarbetar vi med Generation Pep som verkar nationellt för att inspirera barn och ungdomar till ett aktivt och hälsosamt liv. Dels stödjer vi idrottsklubbar som har en tydlig ambition att aktivera många unga. Sist men inte minst gör vi egna arrangemang som får fart på barnen under roliga former. Till exempel Lilla Lundbergsloppet – en busig rörelseaktivitet som är gratis och samlar massor av tjejer och killar!