Nivå2

Lundbergs tar innovation till nästa nivå.

Fastighets AB L E Lundberg ökar innovationskraften genom samverkan under satsningen Nivå2.
 
- Vi vill ligga i framkant gällande morgondagens tjänst- och produkterbjudanden till såväl befintliga som nya kunder, gärna genom samverkan med andra, säger Christian Claesson, Regionchef Öst och utvecklingsansvarig för segment Handel på Fastighets AB L E Lundberg. 

Vi lever i en tid av snabba förändringar där integration mellan olika kompetenser och samverkan blir allt viktigare. För att göra det krävs att på ett systematiskt sätt hitta innovativa lösningar på dagens och framtidens utmaningar.   

- Vi på Lundbergs är nyfikna på framtiden och omvärlden för att på så sätt skapa ständig utveckling och förbättring av kundupplevelsen, säger Christian Claesson, ansvarig för satsningen. 

Innovationssatsningen startade i november förra året genom ett Student Lab ihop med Lundbergs samarbetspartner och med Sveriges mest prisade studenter inom marknadskommunikation Berghs School of Communication. Lundbergs har därefter arbetat med Nivå2 i ett halvår och står under hösten redo för att lansera flera tjänster som bygger på idéer som kommit fram under innovationsprocessen. 

Dynamik och samverkan internt och externt 
Extern samverkan med partners från olika branscher är en avgörande faktor och kommer att vara en tongivande del i tjänsteutvecklingen.  

- Vi ser att samarbeten mellan olika branscher med samma vilja att leverera en förbättrad kundupplevelse skapar både kraft och den kunskap som behövs för att utvecklas med ett gott resultat, säger Elisabeth Falk Olander, projektledare för Nivå2

Övergripande målsättning med Nivå2 är att testa och utvärdera nya koncept som sedan kan lanseras ut till våra kund över tid.