Företagsledning

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Louise Lindh

VD

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Johan Ladenberg

vVD, Chef hyres- och fastighetsadministration

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Camilla Ahlén

Ekonomichef

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Mattias Markström

Chef Projektutveckling

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Elisabet Nisser

HR-chef

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Christian Claesson

Regionchef Öst, Chef Affärsområde Handel

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Peter Lundgren

Regionchef Väst

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Johan Sandborgh

Regionchef Stockholm